Meeting with end users - Freshwater ecosystem

Meeting in Hamar with potential end users relevant for the freshwater ecosystem

Agenda for møtet

1.     Velkommen og informasjon om målet med møtet, samt kort om prosjektet SUSTAIN (professor Asbjørn Vøllestad, UiO)

2.     Introduksjon av deltakerne (kort egenintroduksjon av alle deltakerne)

3.     Om Mjøsa - presentasjon av NIVA og  vannkvaliteten i Mjøsa (forsker Jannicke Moe, NIVA)

4.     Høsting og sportsfiske i Mjøsa, fangstbegrensninger og regler (fiskeforvalter Ola Hegge, Fylkesmannen i Hedmark)

5.     Om Hunderauren (fiskeforvalter Atle Rustadbakken, Fylkesmannen i Hedmark)

 

6.     Dagens hovedtema: En åpen diskusjon og meningsutveksling omkring miljømessige utfordringer for ulike brukere og hvordan disse utfordringene eventuelt kan inkorporeres i forskningsprosjektet:

·      Er det spesielle pågående endringer i Mjøsa med nedslagsfelt som vi bør kjenne til:

o   vannkvalitet, vanntemperatur etc?

o   bruk av vann

o   typer og omfang av rekreasjonsaktivitet,

o   kommersiell aktivitet

o   endringer i fiskesamfunnet?

o   miljøgifter?

·      Kan disse endringene medføre utfordringer for brukerne, i så fall hvilke brukere og hva slags utfordringer

·      Hvordan er din rolle i dette? Hva slags informasjon kunne du/din organisasjon ønske seg for å møte disse utfordringene

·      Hva lags informasjon/kunnskap mangler?

Published Sep. 21, 2016 1:27 PM - Last modified Sep. 21, 2016 1:27 PM