Meeting with Management / Møte med Forvaltningen

Meeting at the Research Council of Norway with representatives of management bodies in Norway

Møte på Norges Forskningsrådet med representanter av forvaltnings institusjoner i Norge

Program

Møterom Abel 1 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker

1000 Kaffe og noe å bite i

1030 Forskningsrådet og UiO ønsker velkommen

1040 Presentasjon av prosjektet SUSTAIN, Rolf A. Ims

Hensikt med prosjektet og hvordan det er bygget opp. Mål og leveranser. Rekruttering av yngre forskere. Samarbeid med andre prosjekter/aktiviteter. Kommunikasjon og formidling.

1055 Presentasjon av status og utfordringer i syv case studier

Status i hver case og viktige/foreløpige resultat, forvaltningsrelevans, og utfordringer

  • Ryper i Finnmark, John-Andre Henden

  • Svalbard terrestre økosystem, Eva Fuglei i samarbeid med Brage B. Hansen

  • Invaderende fremmede arter, Rolf A. Ims

Spørsmål og svar

1150 Lunsj

1220 Presentasjon av status og utfordringer i syv case studier forts.

Status i hver case og viktige/foreløpige resultat, forvaltningsrelevans, og utfordringer

  • Tamrein, Audun Stien

  • Elg og boreal skog, Ivar Herfindal, Aline Lee

  • Mjøsa, Chloé Nater

  • Barentshavet - økosystemet, Luis Cadahía (på vegne av Joël Durant og Øystein Langangen), Aline Lee

Spørsmål og svar 

1330 Systemovergripende hovedkonklusjoner og generell innsikt fra SUSTAIN, Nigel Yoccoz

1350 Hva er forvaltningens behov for kunnskap

Korte innlegg fra direktoratene eller departementene (fiskeri, landbruk og klima- og miljø).

Kommentarer fra prosjektleder og andre i SUSTAIN.

1420 ECOVAR, Yngvild Vindenes

Kort presentasjon av prosjektet og noen nylige resultater.

1425-1430 Avslutning og oppsummering

Møtet avsluttes kl 1430.

 

Link til møte her.

Published May 30, 2019 12:34 PM - Last modified May 30, 2019 12:34 PM