Kjønnsdiskriminerende klima

Bart Peeters*, Åshild Ønvik Pedersen, Vebjørn Veiberg^, Ronny Aanes and Brage Bremset Hansen* in Villreinen

Det er lite nytt i at det som regel finnes flere simler enn bukker i reinsdyrbestander — ei heller at kjønnsforholdet kan påvirkes av jaktuttaket. Nå viser ny forskning på svalbardrein, som lever i et høyarktisk naturmiljø preget av store endringer i vinterværet, at kjønnsforholdet i reinsdyrbestander også kan påvirkes av klima.

 


Villreinen ( ISSN 0801-6321), Utgivelsesår:2016, Trykket:2016, Side(r):94-95

*Institutt for biologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

^Avdeling for terrestrisk økologi - Norsk institutt for naturforskning

Publication website

Tags: CaseStudy 2
Published June 8, 2017 12:31 PM - Last modified June 22, 2017 4:57 PM